Canal de denúncia

La Fundació La Llar posa a disposició dels seus col·laboradors/es i del conjunt de la societat el Canal de Denúncia amb l’objectiu d’identificar aquelles conductes que es puguin produir-se en el desenvolupament de la seva activitat, dins o fora de les seves instal·lacions, que no compleixin amb el marc legal vigent o amb el codi ètic de l’entitat.

La finalitat del canal i de les dades recollides és la tramitació de les denuncies voluntàries per tal de prevenir possibles actuacions que podrien ser constitutives de delicte o de males pràctiques.
El Canal de Denúncia és una eina interna que permet a qualsevol persona, amb caràcter confidencial, poder alertar confidencialment sobre sospites de mala conducta.

El Canal de Denúncia està protegit per evitar que es produeixin represàlies contra les persones denunciants.

Podeu consultar en aquest link les instruccions d’ús del canal denúncies i les garanties del procés.

Podeu emetre la vostra denúncia enviant un mail a compliance@fundaciolallar.cat o complimentant el següent formulari.

Camps obligatoris*

Continua passant actualment

Seleccioneu FitxersNo s'han seleccionat fitxersTipus de fitxers acceptats: jpg, jpeg, jpe, gif, png, mov, qt, mpeg, mpg, mpe, dfxp, js. Màx. mida de l'arxiu: 10 MB

Política de privacitat

3 + 14 =