Servei Ocupacional Taller Coloma

El servei ocupacional és un servei d’acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral.

L’objectiu general del servei és fomentar la qualitat de vida de la persones vetllant pel seu desenvolupament integral en totes les àrees personals i socials perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació activa.

Al centre ocupacional Taller Coloma oferim el servei de teràpia ocupacional (STO) i el servei ocupacional d’inserció (SOI).

Servei de teràpia ocupacional (STO)

El servei de teràpia ocupacional (STO) és l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient.
Aquest servei té dues funcions principals:

Ocupació terapèutica

Inclou activitats orientades al desenvolupament d’aptituds cognitives i a l’adquisició i manteniment d’habilitats manipulatives, proporcionant les ajudes tècniques necessàries per a cada usuari/a,

Ajustament personal i social

Inclou activitats destinades a millorar hàbits d’autonomia personal, aspectes de comunicació, habilitats socials i de relació amb l’entorn, desenvolupades en tot moment a partir dels interessos i la participació directa de l’usuari.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

El servei ocupacional d’inserció (SOI) és una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.
Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que l’activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.

A qui està adreçat?

A aquest servei, hi poden accedir totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

N

Tenir més de divuit anys i menys de seixanta-cinc anys en el moment de l’ingrés.

N

Acreditar residència legal i domicili a Catalunya

N

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% pel que fa a la discapacitat intel·lectual i tenir valorada la situació de dependència

N

Tenir l’acreditació de la necessitat i la idoneïtat de servei de teràpia ocupacional o servei ocupacional d’inserció mitjançant l’informe corresponent al CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF)

Com accedir al servei?

 

Per accedir al servei cal fer una sol·licitud d’ingrés al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF).

 

Per demanar informació i tramitar la sol·licitud pots adreçar-te a la Treballadora Social de l’entitat: marta.puig@fundaciolallar.cat

FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte

Servei Ocupacional Taller Coloma

Cal Coloma s/n, Crta. Solsona km 5. 08610 Avià

Horari obertura: dilluns a divendres de 9 a 17h

Tel. 938 230 375

queralt.roca@fundaciolallar.cat

Directora: Queralt Roca