CDIAP del Berguedà

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà és un servei de la xarxa pública d’atenció integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Cobreix de forma pública, gratuïta i universal a tota la comarca del Berguedà.

L’objectiu del CDIAP és atendre les famílies preocupades per qualsevol aspecte del desenvolupament del seu fill/a. Mitjançant un equip multidisciplinar, format per fisioterapeuta, psicòleg/òloga, psicomotricista, logopeda, neuropediatre i treballadora social, es treballa per a poder prevenir, diagnosticar i tractar les dificultats que puguin presentar aquests infants i acollir i orientar les consultes dels pares i mares.

Des del CDIAP duem a terme les següents tasques

Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família (diagnòsti)

Informació, orientació, suport i assessorament a la família

Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada

Orientació i suport a les escoles bressol i d'educació infantil

Seguiment de l'evolució de l'infant

Col·laboració amb els programes de prevenció i detecció

Tasques de recerca, docència i formació

A qui està adreçat?

Famílies amb infants de 0 a 5 anys i 11 mesos (prioritzant sempre els nens més petits i més greus) que presentin algun tipus de trastorn en el seu desenvolupament, ja sigui d’origen orgànic, psicològic o social, o que es troben en situació de risc de patir-lo:

N

Infants que no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.

N

Infants no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.

N

Infants que presenten dificultats o trastorns en el seu desenvolupament.

Com accedir al servei?

La  família pot realitzar una demana al servei o bé per pròpia iniciativa o derivada per serveis sanitaris, educatius, socials o altres.

Contacte CDIAP

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà

Plaça Europa, 9. 08600 Berga

Telèfons

93 821 11 09
609 18 44 31
}

Horari d’atenció habitual:

De dilluns a dijous de 8 a 14h i de 15 a 19h
Divendres de 8 a 14h

cdiap@fundaciolallar.cat

Directora: Maite Marginet