AVÍS LEGAL

Aquest lloc web, www.fundaciolallar.cat, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la FUNDACIÓ LA LLAR o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’entitat.

NOM COMERCIAL: FUNDACIÓ LA LLAR
NOM FISCAL: FUNDACIÓ PRIVADA PRO DISMINUITS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ
CIF G63579452
Cr. Els Elois, 1 08600 Berga
Tel. 93 835 03 75
e-mail: info@fundaciolallar.cat
Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1971
Declarada d’Utilitzat pública l’any 2001

L’accés i navegació per la pàgina www.fundaciolallar.cat quedarà subjecta a les condicions recollides en aquest “avís legal”, les quals podran ser actualitzades periòdicament i sense avís previ. La navegació per la pàgina web www.fundaciolallar.cat implica la perfecta comprensió i l’acceptació expressa de les esmentades condicions per part de l’usuari.

La FUNDACIÓ LA LLAR es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.fundaciolallar.cat podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que s’ofereixen, així com la forma amb què aquests apareixen presentats o localitzats.

Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és vigent a la data de la darrera actualització.

Els continguts de la pàgina, en especial a les referències informatives i publicitàries, en el seu cas, excepte expressament que indiquin el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. La FUNDACIÓ LA LLAR es reserva el dret a introduir modificacions o omitir parcialment o totalment els actuals continguts del portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial
Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en el tot o en una part, amb qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ LA LLAR o dels seus legítims propietaris.

Usos prohibits i permesos
Està prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels elements abans referits, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpies dels elements exclusivament per el seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la  FUNDACIÓ LA LLAR. En especial, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas això significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat.

Vincles
La FUNDACIÓ LA LLAR no assumeix cap responsabilitat sobre els vincles externs que, en el seu cas, es poguessin incloure a las seva pàgina web, és per això que l’usuari accedeix exclusivament sota la seva responsabilitat al contingut en les condicions d’ús que es regeixin en aquests vincles.

Responsabilitats
La FUNDACIÓ LA LLAR no garantitza l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements o informacions continguts en les pàgines de la seva web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora dels seu control.

La  FUNDACIÓ LA LLAR no es responsabilitza de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la seva web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels que s’accedeixi mitjançant enllaç, hipervincles o links a la web de la FUNDACIÓ LA LLAR, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes de la FUNDACIÓ LA LLAR , excepte autorització expressa d’aquesta darrera.

La  FUNDACIÓ LA LLAR no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

POLÍTICA PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per la  FUNDACIÓ LA LLAR. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en que es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels seus clients, socis, contactes, proveïdors i candidats i podrà variar en el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que la  FUNDACIÓ LA LLAR  reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 01/01/2021

1. Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:
FUNDACIÓ PRIVADA PRO DISMINUITS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ (en endavant la Fundació)
Cr. Els Elois, 1 08600 Berga
NIF G63579452
Delegat de protecció de dades: compliance@fundaciolallar.cat.

2. Identificació de tractaments

Amb quina finalitat tractarem les teves dades, amb quina legitimació ho farem i durant quant de temps les conservarem?

La Fundació tracta les teves dades en funció de les relacions de col·laboració que mantens amb nosaltres. Les dades que recollim són únicament les estrictament necessàries per gestionar les relacions establertes, i són adequades, pertinents i no excessives, limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens has de comunicar qualsevol canvi o modificació que es produeixi.

A continuació, descrivim les activitats que realitza la Fundació perquè puguis identificar a quina base de dades es tracten les teves dades personals i amb quines finalitats:

2.1. FORMULARIS WEB
Les dades personals que ens facilitis a través de qualsevol dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte indicat, es tractaran amb la finalitat d’atendre les teves consultes i sol·licituds. Quan sigui necessari, remetrem la teva petició internament al departament que escaigui perquè la gestioni correctament. Utilitzarem les teves dades per enviar-te comunicacions d’interès si t’has subscrit als nostres butlletins o has marcat la casella corresponent habilitada per a aquesta finalitat. T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a compliance@fundaciolallar.cat.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment que es considera atorgat en facilitar-nos les dades i acceptar aquesta política de protecció de dades.

Termini de supressió: les dades s’eliminaran un cop atesa la teva sol·licitud. Les dades per a l’enviament d’informació d’interès es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.2. SOCIS I DONANTS
Les dades personals que ens facilites quan et fas soci o donant de la Fundació com a particular o empresa es tractaran amb les finalitats següents:
• Gestionar la teva condició de soci i/o donant.
• Atendre les teves consultes a través del web o de qualsevol altre mitjà de comunicació habitual.
• Enviar-te comunicats d’interès sobre la Fundació per mitjans telemàtics i convencionals.

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a compliance@fundaciolallar.cat.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és la relació contractual que s’estableix amb el soci, el consentiment atorgat com a donant en acceptar aquesta política de protecció de dades i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades com a soci i/o donant es conservaran mentre durin les relacions de col·laboració establertes i posteriorment s’eliminaran un cop transcorreguts els terminis establerts legalment per a la prescripció d’obligacions civils, penals i fiscals.

Les dades per a l’enviament d’informació d’interès es conservaran indefinidament mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.3. VOLUNTARIAT
Les dades personals que ens facilites quan et dones d’alta com a voluntari de la Fundació es tractaran amb les finalitats següents:
• Comunicació i gestió de voluntaris per participar en actes, activitats i esdeveniments de la Fundació.
• Comunicats de seguiment per informar-te sobre els projectes com a voluntari i comunicacions sobre activitats d’interès de la Fundació relacionades amb el teu perfil.
T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a compliance@fundaciolallar.cat.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat en donar-te d’alta com a voluntari i l’interès legítim de l’organització per a l’enviament de comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti l’eliminació.

2.4. ALUMNES, USUARIS/ÀRIES I FAMÍLIES
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com alumne, usuari/ària, familiar o tutor es tractaran amb les finalitats següents:
• Dur a terme l’acció educativa, terapèutica, social o d’inclusió sociolaboral.
• Gestió de l’expedient socio-educatiu
• Gestió de l’àmbit de la salut
• Realització i seguiment del pla d’atenció individual
• Gestió del pagament de les quotes
• L’enviament de comunicacions sobre activitats d’interès de la Fundació relacionades amb el teu perfil.

T’informem que podràs donar-te de baixa d’aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic compliance@fundaciolallar.cat.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és la relació contractual que s’estableix en el moment de ser alumne, usuari, familiar o tutor d’un servei de l’entitat i l’interès legítim de la Fundació per a l’enviament de comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades de contacte es conservaran mentre no ens en sol·licitis l’eliminació.

2.5. FOTOS I VÍDEOS. AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGE.
Les dades personals que ens facilites quan ens autoritzes a utilitzar la teva imatge es tractaran amb les finalitats de fer difusió pública de les activitats que realitza la Fundació través dels canals propis de l’entitat (web, blog, xarxes socials, etc) o a través de canals de tercers com poden ser els mitjans de comunicació.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment.

Termini de supressió: les imatges i vídeos sobre els quals ens hagis autoritzat l’ús d’imatge no es podran eliminar pel fet que s’hauran utilitzat per fer difusió. Si bé tindràs dret a revocar el consentiment perquè a partir d’aquell moment no puguem utilitzar la teva imatge en fotos i vídeos.

2.5. CLIENTS
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com a client de la Fundació es tractaran amb les finalitats següents: gestió de clients, venda de productes i enviament de comunicacions d’interès.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.6. PROVEÏDORS
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions de col·laboració i/o com a proveïdor de la Fundació es tractaran amb les finalitats següents:
• Gestionar els serveis contractats: alta de proveïdors, gestió de contractes, comandes i pagaments.
• Mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.7. TREBALLADORS/ES
Les dades personals que ens facilites quan inicies relació com a treballador/es es tractaran amb les finalitat de gestionar la relació laboral (contractes, nòmines, altes a seguretat social, comunicacions a hisenda per retencions irpf, etc.) i enviament de comunicacions d’interès.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.8. PERSONES DE PRÀCTIQUES
Les dades personals que ens facilites quan inicies relació com a persona en pràctiques es tractaran amb les finalitat de gestionar les pràctiques.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.9 JUNTA I PATRONAT
Les dades personals que ens facilites quan inicies relacions com a membre de junta o patró/ona es tractaran amb les finalitats següents: gestió de la relació com a membre de junta o patró/ona i enviament de comunicacions d’interès.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’existència d’una relació contractual i l’interès legítim de la Fundació per enviar-te comunicacions d’interès.

Termini de supressió: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció d’obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

2.10. OFERTES DE TREBALL. GESTIÓ DE CV
Les dades personals que ens facilites quan ens envies o proporciones el teu CV es tractaran amb les finalitats següents:
• La selecció de personal durant els processos que l’empresa manté oberts.
• El manteniment d’un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar serveis a l’entitat i el perfil dels quals s’ajusta a les característiques sol·licitades per l’empresa.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del CV.

Termini de supressió: les dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys i posteriorment s’eliminaran.

2.11. REGISTRE D’ACCESSOS I VISITES
Per accedir a les instal·lacions de la Fundació hauràs d’identificar-te en el registre d’accessos. La finalitat del tractament de les teves dades és dur a terme un control de visites i la gestió del personal extern amb accés a l’edifici.

Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és l’interès legítim de la Fundació per al control d’accessos i seguretat del centre de treball.

Termini de supressió: les dades personals recollides es conservaran durant el termini màxim d’un any i posteriorment s’eliminaran.

2.12. VIDEOVIGILÀNCIA
La Fundaciódisposa d’un circuit tancat de càmeres de videovigilància. La finalitat del tractament de la teva imatge és la videovigilància i seguretat de les instal·lacions.

Legitimació: la base legal per al tractament de la teva imatge és l’interès legítim de la Fundació per a la videovigilància i seguretat del centre de treball.

Termini de conservació: les imatges es conservaran durant el termini màxim d’un mes i posteriorment s’eliminaran.

2.13. CANAL DENÚNCIA
La Fundació disposa d’un canal de denuncia. La finalitat del tractament de les teves dades és la gestió de la denúncia.
Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades personals és el teu consentiment que es considera atorgat amb l’enviament
voluntari de la denúncia.
Termini de conservació: les dades personals es conservaran durant el termini màxim de 10 anys.

3. A qui comunicarem les teves dades personals?

La Fundació comunicarà les teves dades en els supòsits següents:
• Per obligació legal: a l’administració tributària per al pagament d’impostos, a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial o altres organismes de l’administració qual la legislació vigent ho indiqui.
• Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns.
• Transferència internacional de dades: La Fundació no portarà a terme cap transferència internacional de les teves dades.
• Organismes públics o entitats privades que financin, via subvenció o altre mitjà, activitats de la Fundació i que requereixin justificar les activitats realitzades mitjançant nòmines, informació de participants o altres.

4. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines de les seves dades s’estan tractant en una organització. A aquest efecte, la Fundació t’indica quins són els teus drets:

• Dret d’accés, rectificació i supressió. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.

• Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret d’oposició al tractament. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades. Tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat a l’entitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

• Dret a reclamar davant l’autoritat de control. T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD – www.aepd.es) en cas que no s’hagi satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats.

Per exercir els drets esmentats pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant en la teva sol·licitud la informació següent:

Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms).
Adreça de contacte.
Dret que vols exercir.
Dades concretes sobre les quals formules la petició.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva sol·licitud i t’ho notificarem a través del mateix mitjà que hagis usat inicialment.

5. Quina seguretat aplica la Fundació en el tractament de les teves dades?

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, la Fundació aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

POLÍTICA DE PRIVADESA – CONFIDENCIALITAT CORREU ELECTRÒNIC
Tots els correus enviats des del domini de la FUNDACIÓ LA LLAR poden contenir informació confidencial o legalment protegida i estan exclusivament dirigits a la persona o entitat destinatària. El seu contingut no constitueix un compromís per part de l’emissor. Si no ets el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no estàs autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni revelar el seu contingut. Si ha rebut un correu electrònic per error, et preguem que informis el remitent i eliminis del teu sistema el missatge i el material annex que pugui contenir.