Espai Viu

Espai Viu és un servei de lleure inclusiu especialitzat que promou el moviment i el treball corporal com a eina de salut, inclusiva i participativa.

L’objectiu d’Espai Viu és oferir a qualsevol persona la possibilitat de realitzar activitat física, podent gaudir dels beneficis que aquesta proporciona tant a nivell físic com psicològic. Sempre tenint en compte la globalitat de la persona i donant una atenció integral.

El nostre equip està format per fisioterapeutes pediàtrics i psicomotricistes.

FUNDACIÓ LA LLAR

Des d’Espai Viu duem a terme les següents activitats:

PISCINA ADAPTADA (en petit grup o individual)

L’activitat de piscina permet familiaritzar-se i adaptar-se al medi aquàtic garantint una seguretat física i afectiva per tal d’aconseguir els diferents nivells de aquàtics: flotació, immersió i desplaçaments dins de l’aigua. S’incideix en objectius específics per a cada infant sempre a través de situacions de joc.

HIPOTERÀPIA

La hipoteràpia utilitza el moviment del cavall com a mitjà terapèutic. El cavall presenta un moviment regular i rítmic que ajuda a regular el to muscular i afavoreix el control de l’equilibri. En l’àmbit social afavoreix competències relacionals, augmenta l’autoestima i la comunicació.

PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA

És una activitat global a partir del joc lliure i espontani amb una estructura, un marc i uns materials concrets. El psicomotricista amb la seva disponibilitat acompanya a l’infant a desenvolupar-se de manera equilibrada. Aquesta activitat està basada en la pràctica psicomotriu Aucouturier
Creiem important tenir en compte el diferents agents que intervenen amb els infants i apostem per la coordinació entre la xarxa d’infància (escola, EAP, CDIAP, serveis socials i agents inclusius comarcals).

A qui està adreçat?

N

PISCINA ADAPTADA

Grup Reduït: Infants entre 4 i 12 anys que per les seves necessitats no poden participar d’un grup ordinari de piscina.
Individual: Qualsevol persona que requereix d’un suport individual per fer piscina amb un treball específic.
N

HIPOTERÀPIA

Infants entre 4 i 12 anys amb alguna alteració de la motricitat, dificultats de relació o de comunicació.
N

PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA

Qualsevol infant entre 3 i 8 anys.

Com accedir al servei?

Qualsevol família es pot posar en contacte amb nosaltres directament a través del telèfon o correu electrònic.

FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte Espai Viu

Tel. 679 037 818

espaiviu@fundaciolallar.cat

Coordinadora: Esther Armengou