Servei d'Atenció a les Famílies

El Servei d’Atenció a les Famílies atén les demandes de les persones i les famílies i coordina totes les accions que es fan a l’entitat adreçades a les famílies, promovent la seva implicació a través de projectes transversals i espais de participació.

Les principals funcions del servei son:

Proporcionar una atenció i valoració única a les demandes externes

Acompanyar les persones i les seves famílies en el procés de canvi de servei.

Proporcionar una atenció a les persones i famílies que per diferents motius no poden ser ateses a cap servei de l’entitat (llistes d’espera…).

Coordinar totes les accions que es realitzen a l’entitat adreçades a les famílies

Mobilitzar recursos d’informació, formació, orientació i suport a les famílies.

Promoure la implicació de les famílies, promovent espais de participació transversal dins l’entitat.

A qui està adreçat?

Persones o famílies que estiguin a un servei de l’entitat
Persones o famílies que vulguin conèixer els serveis que ofereix l’entitat

Com accedir al servei?

Pots adreçar-te a la Treballadora Social de l’entitat marta.puig@fundaciolallar.cat

Contacte Escola

EEE Santa Maria de Queralt

Cr. Els Elois, 1 08600 Berga

Tel. 938 21 12 57

escola@fundaciolallar.cat

Directora: Diana Sánchez