Escola

L´Escola d´Educació Especial Santa Maria de Queralt és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya, fundada a Berga l´any 1972.

És l´únic centre de la comarca d’aquestes característiques. Atén una quarantena d’alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 20 anys amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial, amb trastorn de l’espectre autista i amb trastorns generalitzats del desenvolupament.

L’escola s’organitza en tres etapes: Educació Infantil ( de 3 a 6 anys), Ensenyament Bàsic ( de 6 a 16 anys, inclou Primària i Secundària) i Transició a la Vida Adulta (de 16 a 20 anys).

La nostra intervenció educativa parteix de les capacitats, motivacions i interessos dels nostres alumnes amb la voluntat de promoure el desenvolupament global de la persona. Acompanyem a l’alumnat en el seu creixement tenint en compte la part emocional, relacional i tots els aprenentatges que li podran servir en la seva vida diària. Els aprenentatges són individualitzats i contextualitzats, i la metodologia que utilitzem depèn de les característiques de l’alumne.
El suport conductual positiu, la comunicació augmentativa i alternativa i l’estimulació basal són alguns dels conceptes en què es basa la nostra pràctica educativa.

Les àrees que es treballen són les següents

Totes aquestes activitats tenen l’objectiu de fomentar l’autonomia personal i la socialització dels nostres alumnes.

Comunicació i llenguatge (llenguatge oral,

Informació, orientació, suport i assessorament a la família

Llenguatge escrit i comunicació augmentativa i alternativa)

Activitats de la vida diària

Educació artística

TIC

Motricitat (Psicomotricitat, fisioteràpia i teràpia ocupacional)

Espai Viu

Les activitats de reforç pedagògic que es realitzen són:

N

Sortides culturals

N

Hipoteràpia

N

Teràpia aquàtica

N

Teràpia amb gossos

N

Aula multisensorial

N

Colònies escolars i celebracions de festes i tradicions

L’equip de professionals està format per 7 mestres, 6 educadors, 1 logopeda, 2 fisioterapeutes i 1 psicòloga.

L’escola també compta amb el servei de menjador.

A qui està adreçat?

A alumnes de 3 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

Com accedir al servei?

L’EAP del Berguedà (Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica) és qui valora els alumnes que tenen necessitats educatives especials i els deriva a l’EEE Santa Maria de Queralt.

Contacte Escola

 EEE Santa Maria de Queralt

Cr. Els Elois, 1 08600 Berga

Tel. 938 21 12 57

escola@fundaciolallar.cat

Directora: Diana Sánchez