FUNDACIÓ LA LLAR

Llar-Residència

La Llar-Residència és un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutori de la pròpia llar. Disposem de dues Llars-Residències situades a Berga amb una capacitat per a dotze persones. Aquest nombre reduït d’usuaris permet potenciar el caràcter acollidor i familiar que ens caracteritza. La Llar esdevé la casa dels residents, els quals tenen el suport d’un equip professional que vetlla pel seu benestar i la seva autonomia personal.

Ambdues Llars acullen persones adultes amb necessitats de suport intermitent, limitat, extens o generalitzat.

L’equip de professionals està format per pedagog, educadors socials, integradors socials, auxiliars de clínica, fisioterapeuta, treballador social i infermera.

L’objectiu del servei és atendre amb una visió holística a les persones residents per tal que, a partir d’un treball integral i personalitzat, disposin de les eines i suports necessaris perquè puguin desenvolupar-se amb la màxima autonomia i qualitat de vida. Treballem amb un programa individual elaborat i revisat anualment per l’equip multidisciplinar del servei.
Les funcions principals del servei són les d’allotjament, activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals, acolliment i convivència, relacions interpersonals, salut, manutenció, integració social, atenció personal, hàbits d’autonomia, descans i lleure.
FUNDACIÓ LA LLAR

A qui està adreçat?

A aquest servei, hi poden accedir totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:
N

Tenir més de divuit anys i menys de seixanta-cinc anys en el moment de l’ingrés

N

Acreditar residència legal i domicili a Catalunya

N

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa a la discapacitat intel·lectual i tenir valorada la situació de dependència

N

Tenir l’acreditació de la necessitat i la idoneïtat dels serveis de llar-residència mitjançant l’informe corresponent al CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF)

FUNDACIÓ LA LLAR

Com accedir al servei?

Via d’accés

Per accedir al servei cal fer una sol·licitud d’ingrés al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF

Informació

Per demanar informació i tramitar la sol·licitud pots adreçar-te a la Treballadora Social del servei: marta.puig@fundaciolallar.cat
FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte Llar-residència Berga

Llar-residència Fundació La Llar

Cr. Prat de la Riba, 3 1r 2a i 2n 2a 08600 Berga

Tel. 938 22 20 64

queralt.roca@fundaciolallar.cat

Responsable: Queralt Roca

Contacte Llar-residència El Blat

Llar-residència Fundació La Llar

Carretera de Berga, 67-69 08695 Terradelles (Bagà)

Tel. 696 04 51 31

carla.gomez@fundaciolallar.cat

Responsable: Queralt Roca