FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR

Centre Especial de Treball

El centre especial de treball (CET) Taller Coloma assegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteix la seva integració laboral. L’objectiu del CET és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. El CET té com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), un equip format per diferents professionals. Les actuacions d’aquest equip estan encaminades a aconseguir la màxima autonomia personal i professional de les persones amb discapacitat al seu lloc de treball i en l’entorn laboral, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida. És per això que la persona amb discapacitat participa activament en l’adquicisió dels objectius que es marquen per a la seva integració sociolaboral, adreçats tant a desenvolupar les tasques productives d’acord amb la seva capacitat com a desenvolupar accions per a millorar el seu desenvolupament personal (benestar físic, benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, inclusió, autodeterminació, …).

El CET és un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. Gairebé la totalitat de la plantilla del centre especial de treball està constituïda per treballadors i treballadores amb discapacitat, sense perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat, també imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat.

El Centre Especial de Treball Taller Coloma pot mantenir els llocs de treball de les persones amb discapacitat gràcies a les vendes a clients, igualment que l’acció “Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball”. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, finançats al 100% pel Fons Social europeu com a part de la resposta de la Unió Europa a la pandèmia de COVID-19.

Programa Leader
FUNDACIÓ LA LLAR

Al Taller Coloma oferim llocs de treball adaptats a les necessitats de cada persona mitjançant les següents seccions laborals:

Bugaderia

Jardineria

Manipulats

Neteja

Servei de consergeria i vigilància

Serveis a les empreses. Externalització

Servei destrucció de documents

A qui està adreçat?

A aquest servei, hi poden accedir totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

 

N

Persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial i/ o malaltia mental

N

Tenir més de divuit anys

N

Acreditar residència legal i domicili a Catalunya.

N

Tenir un certificat de discapacitat amb grau igual o superior al 33%

FUNDACIÓ LA LLAR

Com accedir al servei?

Per demanar informació i tramitar la sol·licitud pots adreçar-te a la Treballadora Social de l’entitat: marta.puig@fundaciolallar.cat o enviar-nos el teu currículum a recursoshumans@fundaciolallar.cat

FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte CET

Centre Especial de Treball Taller Coloma

Cal Coloma s/n. Crta Solsona km. 5 08610 Avià

carme.valletbo@fundaciolallar.cat

Directora USAP: Carme Valletbo