50 anys
acompanyant persones

L’entitat va néixer l’any 1972 com a Associació. Això va ser de la mà d’un grup de voluntaris que van iniciar l’Escola Santa Maria de Queralt. L’any 1975 es va constituir l’Associació amb inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (número 2200) i l’any 2011 va ser declarada d’utilitat pública.

En l’assemblea de socis de 16 de juliol de 2020 es va acordar que els serveis fossin gestionats per una Fundació i es van cedir les activitats a la Fundació La Llar, inscrita amb el número 1971 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de la qual l’Associació n’és fundadora i patrona.

Enguany, se celebren els 50 anys de trajectòria. Aquest aniversari pretén estar ple d’activitats i esdeveniments que neixen en agraïment i reconeixement a totes les persones que han passat per l’entitat. La trajectòria de la Fundació s’explica gràcies a una societat civil forta que ha impulsat aquest projecte de base social: gràcies a les famílies i als mateixos usuaris, que han confiat en la tasca de l’entitat; als socis, als donants i col·laboradors; a l’administració, que ha fet possible molts dels serveis que ofereix l’entitat; als clients del Centre Especial de Treball, que han permès que es poguessin oferir llocs de treball a persones amb discapacitat; a les persones que han participat voluntàriament en les juntes, patronat, a les activitats o donant suport; a proveïdors i assessors; i també, i sobretot, gràcies a tots els professionals que durant aquests 50 anys amb constància, dedicació i amor han acompanyat a persones perquè la seva inclusió social fos una realitat.

Celebrem els 50 anys, enfortint i potenciant la inserció i defensant els drets de cada persona, acompanyant-la en el seu projecte de vida.

FUNDACIÓ LA LLAR

L’entitat procura donar resposta

a les necessitats i demandes dels col•lectius que atén organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat. Actualment l’entitat atén a més de 430 persones de diferents edats, des d’infants amb pocs mesos fins a persones en l’etapa de la vellesa, a través dels diferents serveis que disposa:

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà (CDIAP)

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt.

Servei Ocupacional Taller Coloma

Centre Especial de Treball Taller Coloma

Llar-residència

SAVI, Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

Servei de Lleure

Espai Viu

Missió, visió i valors

FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR

Missió

Acompanyem a les persones del Berguedà amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat, amb dificultats en el seu desenvolupament o risc de patir-ne i  a les seves famílies, oferint, des d’una mirada integral, serveis, treball i suports perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida d’una forma plena, autònoma i inclusiva amb la participació activa dels agents del territori.

Visió

Ser una entitat d’economia social referent al Berguedà que doni resposta a les necessitats de les persones de la comarca,  des del desenvolupament continu de les seves capacitats i de la seva autonomia al llarg del seu el cicle vital i també a les seves famílies, tot actuant de manera innovadora, autònoma, sostenible,  responsable i respectuosa.

Valors

 

=

Respecte

A les persones, a la dignitat i a la imatge de la persona, a la informació, al dret d’escollir …

=

Proximitat i personalització

En el tracte amb les persones, en la prestació de serveis i suports, visió global de la persona …

=

Compromís i implicació

Amb les persones amb discapacitat. amb dificultats en el seu desenvolupament o amb risc de patir-lo i a les seves famílies, amb l’entitat, amb el territori ..

=

Participació

En les presa decisions, en la creació del futur …

=

Honestedat, equitat i transparència.

Ús responsable dels recursos, distribució equitativa dels fons, defensa dels no atesos …

=

Innovació, autoexigència i millora

 Actitud d’aprenentatge, formació continuada, recerca de la simplicitat, resultats, fiabilitat, perseverança, avaluació, promoure el canvi, adaptació a les últimes evidències científiques, canvis de metodologia, autoavaluació del treball realitzat …

=

Integrar, sumar i compartir.

Establir aliances, treball en equip, treball en xarxa, integrar visions, compartir aprenentatges, participació de la societat ….