FUNDACIÓ LA LLAR

Manipulats

Aportem a l’empresa solucions per externalitzar les parts del procés productiu que suposen una manipulació com ara etiquetatge, envasat, empaquetat, ensobrat o verificacions d’acabat de peces.

=

Ensobrat i etiquetat d’articles

=

Assemblatge de components

=

Packaging i picking

=

Ensobrat i mailings

=

Encàrrecs segons les necessitats del client

FUNDACIÓ LA LLAR

Principals Clients:

Balvitex
Liven
Expansión Farma
Celo Fijaciones S.L.
DW Reusables

FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR

Els llocs de treball per persones amb discapacitat i/o malaltia mental així com els costos salarials dels professionals que donen suport a les persones treballadores d’aquests col·lectius són finançats parcialment per:

FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte

Servei de manipulats

Tel. 93 823 0375

manipulats.tallercoloma@fundaciolallar.cat

Responsable Txus Solé

FUNDACIÓ LA LLAR