FUNDACIÓ LA LLAR

SAVI

Servei Acompanyament a la Vida Independent

El SAVI (Servei Acompanyament a la Vida Independent) és un servei que potencia la vida independent de les persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

Les persones decideixen viure en un habitatge propi o de lloguer, soles, en parella o acompanyades (màxim quatre) i reben el suport de les educadores per tal de promoure la seva autonomia i integració social. Les persones usuàries i les educadores treballen conjuntament en el seu pla de treball individual. L’atenció es facilita en el propi domicili i en la comunitat.

A qui està adreçat?

N

Persones que vulguin viure de manera independent.

N

Que tinguin més de 18 i menys de 65 anys en el moment d’accés al servei.

N

Que tinguin un grau igual o superior al 33 % per raó de malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual.

N

Amb valoració de Dependència amb resolució No Grau o Grau I.

FUNDACIÓ LA LLAR

Com accedir al servei?

Via d’accés

La via d’accés al servei es realitza mitjançant la sol·licitud del SAVI, tramitada des d’organismes, entitats públiques o privades o per la mateixa persona sol·licitant, presentades i registrades a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Informació

Per demanar informació i tramitar la sol·licitud pots adreçar-te a la Treballadora Social del servei: marta.puig@fundaciolallar.cat

FUNDACIÓ LA LLAR
FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte SAVI

Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

Passeig de la Pau 8, 1er 3a. 08600 Berga

anna.capdevila@fundaciolallar.cat

Responsable: Anna Capdevila