YouTube video

Projecte Singulars

Autonomia amb valor afegit post Covid-19

És un projecte que consta de fer una intervenció a dins dels domicilis, acompanyar i veure quines són les necessitats de cada família. D’aquesta manera, crear un espai on puguin explicar com se senten, com veuen el futur, com estan vivint l’envelliment del seu fill o filla, o bé el seu propi envelliment.

Cuidem Lluçanès SCCL, +65 SCCL i Fundació privada pro disminuïts psíquics del Berguedà, són 3 empreses que treballen en el marc de l’economia social i solidària, oferint diferents serveis, i en comú els serveis a domicili i de promoció de l’autonomia personal per persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

La proposta presentada té com a objectiu oferir nous serveis amb valor afegit als col·lectius més afectats pel Covid. Les tres entitats cooperaran per oferir aquests nous serveis a la població i a la vegada acompanyar, formar i assessorar a les persones que treballen a les entitats i que puguin oferir una atenció integral centrada a les necessitats individuals de l’usuari adaptades al seu entorn. Es tracta doncs d’oferir un valor afegit a l’acompanyament, diversificant així els serveis que les tres organitzacions ofereixen i augmentant la seva viabilitat, nombre d’usuaris i clients, contractació de nou personal.