FUNDACIÓ LA LLAR

Serveis a les empreses. Enclavament laboral

L’enclavament laboral és una fórmula jurídica que permet que un grup de treballadors/es del Centre Especial de Treball supervisats per un monitor/a es desplacin a les instal·lacions d’una empresa que ha contractat el servei per fer una feina determinada

Aquesta fórmula permet:

=

Reducció de costos de transport.

=

La ubicació a casa del client permet un control de qualitat immediat

=

Possibilita els canvis ràpids de comandes. Incrementa la flexibilitat

=

Redueix l'inventari.

FUNDACIÓ LA LLAR

Per altra banda

afavoreix que les persones que participen en l’enclavament tinguin una major inclusió laboral i un increment d’autonomia i maduresa personal i social.

Els llocs de treball per persones amb discapacitat i/o malaltia mental així com els costos salarials dels professionals que donen suport a les persones treballadores d’aquests col·lectius són finançats parcialment per:

FUNDACIÓ LA LLAR

Contacte

Serveis a les empreses. Enclavament laboral

Tel. 93 823 0375 / 638 98 07 08

carme.valletbo@fundaciolallar.cat

Responsable Carme Valletbo

FUNDACIÓ LA LLAR