SERVEI NEXE FUNDACIÓ LA LLAR

Servei NEXE

El Servei d’Inserció Laboral de la fundació es dissenya amb l’objectiu de facilitar la inserció, adaptació, seguiment i/o avaluació de persones amb discapacitat, trastorn de la salut mental, vulnerables i/o amb especials dificultats d’inserció laboral, en el marc social i laboral de l’empresa ordinària

SERVEI NEXE SERVEI NEXE FUNDACIÓ LA LLAR

Quins són els nostres objectius?

Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones més vulnerables.

Fomentar la igualtat d’oportunitats i l’autonomia.

Assolir la plena integració social, laboral i familiar.

Sensibilitzar el teixit empresarial.

Obtenir i mantenir una ocupació, estable i de qualitat.

Què oferim als participants?

N

Formació adaptada: Competències bàsiques i transversals.

N

Pràctiques no laborals.

N

Itinerari personalitzat (tutorització i acompanyament durant tot el procés d’inserció laboral).

N

Treball amb suport.

Què oferim a les empreses:

Z

Assessorament respecte al col·lectiu i les seves potencialitats.

Z

Informació i assessorament legal sobre la normativa vigent, bonificacions i subvencions.

Z

Anàlisi del lloc de treball, valoració de candidats i adaptacions necessàries.

Z

Suport tècnic i humà per al manteniment de la inserció.

Finançament

El Servei Nexe d’Inserció laboral està cofinançat per diversos programes de diferents administracions públiques:

PROGRAMA SIOAS

Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.
Aquest programa ofereix orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, acompanyament en la inserció i treball amb suport a l’empresa ordinària. Tot això es realitza mitjançant un itinerari personalitzat adaptat a les necessitats de cada persona participant.

Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i treball
Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i treball

TREBALL I FORMACIÓ

Aquest programa té com a objectiu facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants.

A través de la línia ACOL del Programa Treball i Formació,  aconseguim que persones en situació administrativa irregular puguin obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social.

La línia de joves tutelats i extutelats té com a finalitat facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, per a facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i treball
Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i treball


PROGRAMA ACOMPANYA

Té com a objectiu facilitar l’adaptació social i laboral de treballadors/ores amb discapacitat i trastorns de salut mental i persones treballadores en risc o en situació d’exclusió social en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a les de la resta de treballadors/ores que ocupen llocs semblants.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball i es financen amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Contacte

Servei als usuaris

Telèfon

638.960.710

Preparadora laboral: Sandra Esteban

Servei a les empreses

Telèfon

638.428.331

Prospectora laboral: Aida Padullés

Situació Servei Nexe

Passeig de la Pau, 8, 1r 3a

08600 Berga