Ens Vols Ajudar?

Fes una Donació

ESCULL LA MODALITAT QUE ET VAGI MILLOR PER FER LA TEVA APORTACIÓ

Ens Vols Ajudar?

Fes una donació

ESCULL LA MODALITAT QUE ET VAGI MILLOR PER FER LA TEVA APORTACIÓ

Amb Targeta de Crèdit

Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Associació Pro Disminuïts Psiquics del Berguedà

1.00
Fes una Donació
Terms

Donation Total: 5,00€

Per Bizum

Des de l’apartat “Donacions”, amb l’identificador: 05387

Per Transferència Bancària

Utilitzar el número de compte:
IBAN CAIXABANK:
ES44 2100 9046 9402 0009 8721
DONAR TÉ AVANTATGES FISCALS

La FUNDACIÓ LA LLAR és una entitat sense finalitat lucrativa a efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per tant, els donatius efectuats en benefici d’aquesta Fundació donen dret a practicar les següents deduccions (regides pel Reial Decret Llei 6/2023 que modifica la llei 49/2022):

 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (persona física):

  • A partir de l’1 de gener del 2024, el percentatge de deducció serà del 80% per als primers 250€ i, per a la resta, del 40%. En el cas que hagis fet donacions a la Fundació en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis al de l’exercici anterior, el percentatge que aplica a l’import que excedeix els 250€ serà del 45%
  • Límit deducció respecte base imposable 15%

 PER EXEMPLE:

 • Si dones 25€, en recuperes 20 € en la teva declaració de renda
 • Si dones 50€, en recuperes 40€
 • Si dons 100€, en recuperes 80€
 • Si dones 150€, en recuperes 120€
 • Si dones 300€, en recuperes 220€

 Impost sobre Societats (persona jurídica):

  • El percentatge de deducció serà del 40% de la base de la deducció.
  • Donacions recurrents: si en els dos exercicis anteriors s’han fet donacions a favor de la Fundació per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció serà del 50%.
  • La base de la deducció no podrà excedir el 15% de la base imposable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

 PER EXEMPLE:

 • Si dones 100€, en recuperes 40€ en l’impost de societats
 • Si dones 150€, en recuperes 60€
 • Si dones 200€, en recuperes 80€
SOL·LICITA EL CERTIFICAT DEL DONATIU